Výlet vlakem do ekocentra Střevlík

Druhá třída se vydala ve středu vlakem do Hejnic. Dalším a jiným zážitkem, kromě vlaku, byl program, který si pro nás připravilo centrum ekologické výchovy Střevlík.  Program nás provedl stopami lesní zvěře, který si děti prožily všemi smysly. Zvládly podle sluchu rozpoznat káně, srnce, jelena, jezevce i vyplašeného a uplakaného zajíce. V přírodě pak samy vyhledávaly různé stopy, které tam zvířátka zanechala.

12

Obrázek 3 z 10