Vánoční zpívání pod širým nebem.

Dnešní podvečer jste na dvoře naší školy mohli potkat živý betlém.

Naši prvňáčci si v adventním čase vyprávěli vánoční příběhy, zpívali koledy, vytvářeli si vlastní kostýmy, které dnes předvedli rodičům a spolužákům.

Děti druhého stupně a učitelé zazpívali vánoční písně a koledy.

Paní kuchařky pro tuto příležitost uvařily voňavý vánoční punč a nachystaly drobné občerstvení.

Děkujeme všem za milé setkání a přejeme klidné a radostné Vánoce.