Úvod do regionálního Zeměpisu pro sedmáky

Sedmáci začali v minulém školním roce poznávat přírodní prostředí světa v novém předmětu, Zeměpisu. Letošní školní rok otevíráme studium regionů. Třída nejprve vytváří v menších skupinách obrysovou mapu světa, aby se následně rozdělila do expertních týmů, které zpracují tematické mapy z oblastí přírodních a společenských fenomenů zachycených v jejich prostorovém rozšíření. Následně budou nově nabyté zkušenosti uplatňovat při skládání mozaiky života v jednotlivých oblastech světa. 

Práce na mapách se zatím daří velice dobře. Nezbývá, než si přát, aby nadšení a úsilí dětem vydrželo a pronikly tak do toho, jakým způsobem lze nahlížet dnešní svět. Při práci je nám nápomocen student 4. ročníku PF TUL pan Jakub Souček, který v Zeměpise a Tělesné Výchově plní v naší škole ve spolupráci s vyučujícím těchto předmětů, svým mentorem, měsíční učitelskou praxi. Její úspěšné absolvování je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl po uzavření studia stanout před třídou samostatně.