Úspěch našich žákyň v okresním kole olympiády z českého jazyka

Blahopřejeme Anežce Votrubcové ke krásnému umístění v okresním kole 50. ročníku olympiády z českého jazyka.

Anežka se umístila na 4.-5. místě.

Oceňujeme i Káju Teplou, která se okresního kola také zúčastnila a úspěšně vyřešila jeho úkoly.

Oběma dívkám děkujeme za hezkou reprezentaci naší školy.