Zákon akce a reakce ve Fy 7. třídy

Zákon akce a reakce je jednou ze zákonitostí, jež lze ověřit experimentem. Návrh takového experimentu byl obsahem hodiny Fyziky 7. ročníku. Podařilo se žákům prokázat že působení síly vyvolává reakci v podobě síly stejné velikosti, ale opačného směru?

Návrh experimentu a jeho empirické ověření je jedním ze způsobů, jak se naučit uvažovat v systému hledání a ověřování hypotéz vlastnímu přírodním vědám. Umožňuje také dostat poznatky z úrovně zapamatování směrem k jejich porozumění a využití.

Základem ale stále zůstává zapamatování, alespoň v případě fyzikálních veličin, jejich jednotek a základních pravidel, která jsou v oboru známá a ověřená našimi předchůdci. Bez této práce, která je namáhavá, zdlouhavá a dokáže být i nudná by experimenty postrádaly systematické uspořádání a jasně pojmenovaný cíl.

Co se stane když…?

CO, JAK a PROČ? Zdánlivě banální otázky, jako by je položilo dítě v mateřské škole. A při tom patří k základní výbavě každého badatele, ať již do tajů přírodních věd proniká v dětství na Základní škole, nebo později řeší dosud nepoznané v univerzitní laboratoři… Dnes sedmáci při fyzice využívali induktivní myšlenkové schéma k tomu, aby podle chování magnetky popsali průběh magnetických siločar. Jako třída odvedli výbornou práci. Někteří jednotlivci se zapojili s chutí a dokázali, že jsou schopni formulovat to, co přímo není vidět, jiní se spíše dívali (byť i z okna 🙁