Stavba ptačího vejce v laboratorní práci osmé třídy

Na dnešní hodině přírodopisu osmáci zkoumali stavbu ptačího vejce. 

Detailně si prohlédli jednotlivé části vejce nejen pouhým okem, ale i  lupou a mikroskopem.

Prohloubili si tak znalosti z učiva přírodopisu a procvičili důležitou dovednost přírodovědce – dívat se a zaznamenávat.