Stanovisko MUDr. Hromádkové k posuzování zdravotního stavu

 Vážení rodiče,

níže zasílám výňatek z vyjádření paní MUDr. Homádkové k posuzování zdravotního stavu dětí.

„Chápu, že v současné epidemiologické situaci roste nervozita rodičů i učitelů, ale snažně Vás prosím, zachovejte klidnou hlavu a zkuste posuzovat zdraví dětí jako doposud. Infekce COVID 19 u dětí nemá rozhodně horší průběh ani virulenci než virus chřipky, takže není potřeba a ani nelze vyšetřovat každé dítě, které zakašle.

Pokud se Vám zdá, že je dítě nemocné, mělo by jít domů a začít se léčit, ev. telefonicky kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. Většina infektů odezní v domácím léčení a není potřeba žádná kontrola u lékaře, natož potvrzení, že není infekční.

Opravdu nejsme jasnovidci a nemůžeme každému dítěti, které zakašle nebo zasmrká, napsat, že není infekční. Zrovna tak nelze psát, že dítě může celoročně kašlat a tím potvrdit bezinfekčnost astmatika. I ten se může nakazit a být infekční.

My lékaři můžeme vydat posudek o tom, že dítě je chronicky nemocné pouze u těch, kteří mají nemoc diagnostikovanou.

Může to vysvětlovat chronický kašel nebo rýmu, ale rozhodně to neznamená, že dostane povolení na celoroční kašlání a rýmu. Rozhodující je vyjádření rodičů- tzv. bezinfekčnost,  která se používá i při zotavovacích akcí. Jsou to zákonní zástupci, kteří své děti znají nejlépe a jsou za ně zodpovědné. Výjimečné situace můžeme konzultovat telefonicky přímo s učitelem.

Většina ordinací pracuje v nouzovém režimu, zdravotní personál musí nosit ochranné pomůcky a všichni pacienti se musí před návštěvou ordinace objednat, abychom minimalizovali kontakt nemocných a zdravých dětí a  snížili riziko nákazy

Děkuji za pochopení a doufám ve Vaši vstřícnost.“