Sólový zpěv

Vážení rodiče, 

v Základní umělecké škole v Liberci se od 2. pololetí uvolní dvě místa na sólovém zpěvu u paní učitelky Koupilové. V případě zájmu ji co nejdříve kontaktujte na tel. 604757369 nebo emailem ivanakoupilova@seznam.cz