Škola bude vařit pro cizí strávníky

Školní jídelna bude od 16. 3. 2020 nadále poskytovat školní stravování  zaměstnancům školy a rovněž cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti. Jídelna však nesmí  poskytovat školní stravování žákům a studentům školy.