Seznam přijatých dětí/ Список прийнятих дітей

Seznam přijatých dětí_Список прийнятих дітей

Uchazeče, kteří nebyli přijati, žádáme, aby se osobně dostavili do školy vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí. Ve škole dostanou bližší informace o škole, která je přijme.

Абітурієнтів, які не були зараховані, просять особисто відвідати школу, щоб отримати рішення про не зарахування. Школа отримає більше інформації про школу, яка їх прийме.