Separační metody v laboratoři

Źáci osmé třídy dnes absolvovali laboratorní práci na téma separační metody v laboratoři Střední umělecké a průmyslové škole v Železném Brodě.
http://www.supss.cz/
Vyzkoušeli si práci v plně vybavené chemické laboratoři a po jejím skončení si prohlédli školu včetně sklářské hutě a seznámili se s obory, které zde lze studovat.
Děkujeme pedagogům SUPŠS za vlídné přijetí.