Sedmá třída na exkurzi v Motýlím domě v Jonsdorfu

Sedmáci se vypravili za rostlinami a živočichy tropů a subtropů do Motýlího domu v Jonsdorfu.

Zde pozorovali hmyz, obojživelníky, plazi a ptáky a také zakreslovali stavbu jejich těla.

Při cestě trénovali výslovnost při čtení místních německých nápisů. 

Velice příjemným zpestřením exkurze byla cesta po úzkokolejné železnici vlakem taženým parní lokomotivou.