První pozorování v hodinách přírodopisu

V prvních hodinách přírodopisu si žáci 6. a 8. ročníku při zkoumání ptačí kostry a dalších přírodnin procvičili základní dovednost přírodovědce – dívat se a zaznamenávat. Potrénovali si při tom i práci s lupou.

Další pozorování budou následovat.