První pokusy v chemii osmé třídy

Po tom co se osmáci seznámili s označením nebezpečných látek, přišel na řadu jejich první pokus.

Při hoření hořčíkové pásky si procvičili obratnost při práci s kahanem a také si zopakovali, že při chemickém ději se dochází ke změně jedné látky na látku jinou.  

Další pokusy budou následovat.