První mikroskopování šesťáků

Na dnešní hodině pracovních činností šesťáci pronikli do tajů mikroskopování. 

Otevřel se jim tak nový rozměr pozorování malých předmětů a procvičili si základní dovednost přírodovědce – dívat se a zaznamenávat.

Další výpravy do mikrosvěta budou následovat.