Projektový den Pasco 8. třída – druhá, podzimní část

V pátek 14. října se osmáci podruhé vydali podél Harcovského potoka až k Harcovské přehradě s měřidly Pasco.

Na pěti zastávkách ve skupinách měřili teplotu vodu, vzduchu, pH vody, rychlost a hloubku vody. Také pozorovali, určovali a zapisovali  rostliny a živočichy v okolí vody.

Získaná data porovnali s daty získanými v letní části projektu. Ve škole pak získaná data odprezentovali, vytřídili a uložili do sdílené tabulky a mapy.

Díky vypouštění přehrady měli osmáci výjimečnou příležitost uskutečnit sběr dat z míst, kam se běžně nedostanou a také si zblízka prohlédnout přehradní dno.

Přitom si připomněli základy hydrologie a také pozorovali změny probíhající v přírodě na podzim. 

Všechny fotografie z dnešního dne najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.