Projektový den Pasco 7. třídy

V úterý 14. června se sedmáci vydali podél Harcovského potoka až k Harcovské přehradě s měřidly Pasco.

Na pěti zastávkách ve skupinách měřili teplotu vodu, vzduchu, pH vody, rychlost a hloubku vody. Také pozorovali, určovali a zapisovali  rostliny a živočichy v okolí vody.

Ve škole proběhne v následujících dnech třídění a ukládání získaných dat.