Přírodopis v lese

V dnešní hodině přírodopisu se šestka vypravila do lesa nad školou poslouchat zvuky jarního lesa.
Podařilo se naslechnout a určit brhlíka lesního, sýkoru koňadru, kosa černého a budníčka menšího.
Jejich hlasy si můžete poslechnout na níže uvedených odkazech.

https://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-p/_zprava/sykora-konadra-video–29553

https://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-ch/_zprava/kos-cerny-video–13310

https://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-a/_zprava/budnicek-mensi–12263

https://www.rozhlas.cz/hlas/pevci-a/_zprava/brhlik-lesni-video–18437