Přihlášky do školní družiny

Vážení rodiče,

 zájemce o školní družinu žádáme o vyplnění zápisového lístku v přiloženém souboru. V případě, že chcete využívat školní družinu v tomto týdnu, je nutné přinést  vyplněný zápisový lístek (včetně odchodů z družiny) již 1. 9. 2022.

Zápisní lístek do školní družiny