Prezenční výuka žáků druhého stupně

Vážení rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády a uvolněním epidemiologických opatření budou smět žáci 2. stupně od 8. 6.2020 prezenčně docházet do školy.  Upravený manuál  z MŠMT škola obdržela  dne 28.5.  Pracujeme na nastavení harmonogramu prezenčního setkávání žáků 2. stupně tak, abychom  zajistili  prostorové a personální podmínky dle manuálu. Vzhledem k tomu, že byla  Radou města schválená  rekonstrukce školy, je nutné, abychom v období do konce školního roku  zohlednili i  přípravu na stěhování celé budovy. Už teď víme, že každá 15 členná skupina bude do školy docházet  max. dvakrát týdně, kromě deváté třídy. Časy a předměty  budou upřesněny v příštím týdnu. V  období  do konce školního roku není  škola schopná zajistit pro žáky 2. stupně stravovací služby. Nezbytnou podmínkou přítomnosti žáka ve škole bude zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem. Veškeré informace včetně informací o  hodnocení  žáků ve 2. pololetí a čestného prohlášení obdržíte prostřednictvím třídních učitelů.