Přednáška městské policie v družině

Tentokrát do družinky zavítala městská policie, aby dětem pověděla něco o bezpečném kontaktu a komunikaci s cizími lidmi.