Práce s lupou v pracovních činnostech 6. třídy

V dnešní hodině pracovních činností si šesťáci vyzkoušeli práci s lupou a nákres pozorovaného předmětu.

Procvičili si tak základní dovednost přírodovědce – dívat se a zaznamenávat.

Další pozorování budou následovat.