Pozorování vláken ve stoncích lnu v přírodopise 7. třídy

Na dnešní hodině přírodopisu sedmáci zkoumali vlákna ve stoncích lnu.

Podívali se na ně nejen pouhým okem, ale i lupou a  mikroskopem.

Svá pozorování a postup práce zaznamenali do protokolu.