Pozorování jarní přírody

Teplé počasí na začátku dubna vylákalo čtvrtou třídu na venkovní hodinu přírodovědy.

Vyzbrojeni lupami a vlastní zvídavostí hledali projevy jara – rozkvetlé stromy a keře, zpěv ptáků a roztodivné zástupce hmyzu.