Požadavky na sešity pro jednotlivé předměty ve školním roce 2021/2022

 

Ke stažení 6. – 9. třída ZDE.

 

6. třída

Čj 544 -1x, 524 - 4x, + jakýkoliv sešit na čtenářký deník
Aj Sešit A4 linkovaný tlustý. Děti budou v sešitu pokračovat i v dalších ročnících.
M 1x sešit A4 silný bez linek, rýsovací pomůcky (nebo 1× bez linek a 1× čtverečkovaný)
In Sešit A4 tlustý linkovaný, lze pokračovat v sešitě z 5. ročníku
D Sešit A4 tlustý linkovaný. V sešitu budou děti pokračovat i v dalších ročnících.
Ov Sešit A4 tlustý linkovaný. V sešitu budou děti pokračovat i v dalších ročnících.
F Sešit A4 linkovaný silný. Pastelky, pravítko, lepidlo, nůžky, časem kalkulačku.
Sešit A4 nelinkovaný, podložka, v sešitu budou děti pokračovat i v příštích ročnících, lepidlo, nůžky, pastelky
Z Sešit A4. Ideálně bez linek s podložkou, tlustý. V sešitu budete pokračovat, dokud v něm bude místo
Hv Sešit s notovou osnovou, A5 libovolný
Tv ---
Budeme používat sešit na přírodopis z druhé strany.
Ev A5 linkovaný tenký
WP DataTables

 

7.třída

Čj 544 - 1x (školní), 524 - 4x (domácí, sloh, literatura, desetiminutovky), čtenářský deník. Ve všech sešitech z Čj lze pokračovat
Aj A4 s linkami tlustý, je požadováno pokračovat v sešitě ze šestého ročníku.
M 2x sešit A4 silný bez linek , rýsovací pomůcky
D A4 linkovaný tlustý, prosím o pokračování v sešitu ze šesté třídy.
Ov A4 linkovaný tenký, prosím o pokračování v sešitu ze šesté třídy.
F Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku.
A4 silný nelinkovananý (možno pokračovat v sešitě z loňska), lepidlo, nůžky, pastelky
Z A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulého ročníku.
Hv Sešit s notovou osnovou, A5 libovolný.
Vv ---
Tv ---
---
Ev ---
Nj 1x 444 - A4 linkovaný
WP DataTables

 

8.třída

Čj 544 1x, 524 4x, čtenářský deník - sešit dle vlastní volby možno pokračovat v sešitu z loňska
Aj A4 s linkami tlustý, je požadováno pokračovat v sešitě ze sedmého ročníku.
In Sešit A5 20 listů jakýkoli, budou v sešitu pokračovat i v dalších ročnících nebo mají z 6. třídy
M 2x A4 silný nelinkovaný, rýsovací pomůcky
D A4 linkovaný.Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků.
Ov A5 - linkovaný slabý, je možné pokračovat v sešitě ze sedmého ročníku
F Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku.
Ch A4 silný linkovaný či nelinkovaný, lepidlo, nůžky, pastelky
A4 silný nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky
Z A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulých ročníků.
Hv ---
Vv ---
Tv sporotvní oblečení a obuv na ven i do tělocvičny
---
Ev A5 libovolný. Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků.
Nj 1x 444 nebo 544, pokračuje se v loňském roce dle stavu.
WP DataTables

 

9.třída

Čj 544 1x, 524 4x, čtenářský deník - sešit dle vlastní volby. Je možné pokračovat v sešitě z minulého roku.
Aj A4 linkovaný tlustý, pokračovat ve stejném sešitu z 8. třídy, resp. z předchozích ročníků
In Sešit A5 20 listů jakýkoli, budou v sešitu pokračovat i v dalších ročnících nebo mají z loňského roku.
M 2x A4 silný, nelinkovaný, rýsovací pomůcky
D A4 linkovaný. Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků.
Ov 1x A5 linkovaný nebo nelinkovaný. Je možné pokračovat v sešitu z loňska
F Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku.
Ch A4 silný linkovaný či nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky
A4 silný nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky
Z A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulých ročníků.
Hv ---
Vv ---
Tv ---
---
Ev ---
Nj 1x 444 nebo 544, pokračuje se v loňském roce dle stavu.
WP DataTables