Peněžní sbírka na pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, milí žáci.

rádi bychom pomohli občanům Ukrajiny, proto jsme se rozhodli zorganizovat ve škole peněžní sbírku. Peníze které vybereme vložíme do:

Veřejné finanční sbírky na pomoc Červeného kříže Ukrajině:

číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Peníze budeme vybírat do zapečetěných kasiček od úterý 8. 3. 2022 do pátku 11. 3. 2022.

V úterý a v pátek žáci sedmé třídy obejdou 4., 6.- 9. třídy naší školy se zapečetěnými kasičkami. Každý den najdete sedmáky s kasičkami během velké přestávky na školním hřišti.

Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte.

KAŽDÁ KORUNA SE POČÍTÁ.

Děkujeme sedmáci.

 

 

 

https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc