OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, 

vzhledem k tomu, že skončilo tříleté volební období školské rady, proběhnou dne 13. 9. 2022 nové volby.  Své nominace na kandidáty předejte ředitelce školy osobně nebo poštou na předepsaném formuláři do 29. 8. 2022.  Bližší informace najdete v příloze.

Příloha č. 1 – 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do školské rady

Návrh kandidáta do školské rady