Organizace prvních školních dnů.

V pondělí 2. září končí výuka ve všech třídách v 8:45 hodin

V úterý 3. září končí výuka v první třídě v 10:00 hodin, v druhé až páté třídě v 11:40 hodin, v šesté až deváté třídě ve 12:35 hodin.

Ve středu 4. září končí výuka v první třídě v 10:45 hodin. Druhá až devátá třída se učí podle rozvrhu.

Půlené hodiny ve třetí třídě začínají v týdnu od 9. září.