Oddělování složek směsi v chemii 8. třídy

Na dnešní dvouhodinovce chemie dostali osmáci za úkol oddělit rozdrcenou křídu, která byla rozmíchaná v kádince vody od vzniklé směsi.

Během laboratorní práce pomocí laboratorních sad zkoušeli různé způsoby, jak křídu od vody oddělit.

Přitom všichni objevili princip filtrace a sestrojili z chemického nádobí důmyslné aparatury.

Osmáci tedy už vědí, že ke zdárnému cíli vedou různé postupy a také, že při filtraci se pevná látka zachytí na filtru a kapalina proteče.

Další bádání a pokusy budou následovat. 

Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.