Oddělení chlorofylu z listů pokojových rostlin v chemii osmé třídy

Při dnešní laboratorní práci osmáci oddělovali chlorofyl z listů pokojových rostlin pomocí vyluhování ve vodě a lihu a následné chromatografie na křídě a filtračním papíru.

Prohloubili si tak učivo chemie zopakovali práci s laboratorním sklem a tvorbu protokolu.