Návštěva městské policie ve školní družině

Dne 31.1 2024 nás opět navštívili zástupci městské policie Liberec p. Luděk Svoboda a Bc. Michaela Bittnerová. Jako každý rok se věnujeme prevenci formou tématických přednášek. U druháků jsme zvolili téma „Komunikace, zájem a oslovení osobami, se kterými by se děti mohly dostat do styku“. 

Příští návštěva proběhne 14.2.2024 pro starší děti a tématem bude „kyberšikana a mobilní telefony“.

a7ce7d65-fa8f-4a96-8891-d0831bc7461b

Obrázek 3 z 3