Měření pH různých roztoků v chemii 9. řídy

Na dnešní hodině chemie žáci deváté třídy měřili pH různých roztoků lakmusovým papírkem, univerzálním indikátorovým papírkem a pH metrem Pasco.

Výsledky měření zaznamenali do tabulky a v příští hodině je budou zpracovávat.