Měření objemu v pracovních činnostech 6. třídy

V dnešní hodině pracovních činností šesťáci navázali na učivo fyziky a trénovali měření objemu různých nádob. 

Při tom se naučili pracovat s odměrným válcem a správně odečítat z jeho stupnice jednotky objemu – mililitry.