Měření objemu v pracovních činnostech 6. třídy

Šesťáci si dnes na hodině pracovních činností prakticky si vyzkoušeli měření objemu pomocí odměrného válce, odhad objemu tělesa a také práci podle zadaného postupu a zaznamenávání výsledků pokusu do protokolu.

Navázali tak na učivo fyziky a trénovali spolupráci se spolužáky.