Logická olympiáda – POZOR!

Info pro všechny přihlášené do logické olympiády – domácí kolo je možné řešit jen do 14. 10.  (PO) včetně.

Základní kolo proběhne pro:
kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. –  14. října 2019