Laboratorní práce na SUPŠS Železný Brod

Deváťáci si dnes vyzkoušeli práci v plně vybavené laboratoři. Na SUPŠS v Železném Brodě titrovali kyselinu octovou do roztoku hydroxidu sodného. 

Také se seznámili s chemickými látkami v domácnosti a se zásadami jejich bezpečného používání a skladování.

Děkujeme SUPŠS v Železném Brodě za milé přijetí a poskytnutí zázemí laboratoře.

http://www.supss.cz/