Kroužky

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Olymp florbal a BA Lynx Liberec. Většina kroužků v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 16.9.2019. Níže najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám.

Celkový přehled kroužků pro rok 2019/2020

název kroužku SS třída den hod. délka trvání organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihlášení
Florbal 1.–2. úterý 15– 16 60 min Olymp florbal 800 15 lekcí Přihláška
Florbal 3.-5. čtvrtek 15– 16 60 min Olymp florbal 800 15 lekcí Přihláška
Basketbal 1.–5. pátek 13:30– 14:30 60 min BA Lynx Liberec 500 15 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů 1.–5. čtvrtek 14– 15 60 min Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška
Kytara začátečníci od 3. středa 14– 15 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara pokročilí od 4. středa 15– 16 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna začátečníci 1.–3. středa 13– 14 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna pokročilí 2.–5. středa 14– 15 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Míčové hry 1.–2. úterý 13– 14 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Míčové hry 3.–5. úterý 14– 15 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 1.–2. pondělí 13– 14 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 3.–5. pondělí 14– 15 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Moderní tanec od 1. středa 15:15– 16:15 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Výtvarný kroužek 210 1.–5. středa 13:30– 15:00 90 min/ 2 týdny ZŠ Na Výběžku/ Balcarová 850 8 lekcí Přihláška
Školní cirkus 220 3.–6. středa 12:45– 13:30 45 min ZŠ Na Výběžku/ Vágai 500 15 lekcí Přihláška
Klub zábavné logiky a deskových her úterý 13:00– 14:30 90 min ZŠ Na Výběžku/ Pacltová projekt 16 lekcí Přihláška
Klub komunikace v anglickém jazyce středa 13:00– 14:30 90 min ZŠ Na Výběžku/ Pinčková, Plachá projekt 16 lekcí Přihláška
Badatelský klub - robotika pondělí 13:00– 14:30 90 min ZŠ Na Výběžku/ Jošt projekt 16 lekcí Přihláška
Příprava na př. zk, z matematiky 230 9. čtvrtek 7:10 – 8:55 45 min ZŠ Na Výběžku/ Jošt 750/ 8 měs. 15 lekcí Přihláška
Příprava na př. zk. z českého jazyka 240 9. pondělí 13:45– 14:30 45 min ZŠ Na Výběžku/ Sluková 750/ 8 měs. 15 lekcí Přihláška
Výroba šperků 250 1.–6. pondělí 13:00– 14:30 90 min/ 2 týdny ZŠ Na Výběžku/ Čížková 850 8 lekcí Přihláška

Začátek činnosti kroužků 16. 9. 2019.

Poplatek za kroužky organizované školou je splatný  za 1. pololetí   do 31. 10. 2019 a za 2. pololetí je splatnost do 29. 2. 2020. Platba může být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800 nebo v hotovosti na sekretariátu školy denně od 7.15 do 8.00 hod.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku tel. 776 881 263, e-mail, v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky tel. 777 281 264, e-mail.

Školní kroužky

Školní cirkus

Kroužek zaměřený na základní „cirkusové dovednosti“, mezi které patří gymnastika a akrobacie, žonglování s míčky a diabolem, slack line, popř. další aktivity. Základní ideou je rozvíjet prožitek z pohybu a vzájemné spolupráce v rámci svých možností. Bude li se nám společně dařit, můžeme, to co se naučíme představit v rámci veřejného představení na koci školního roku 🙂 Kroužek je určen pro žáky od 3. do 6. třídy. Starší zájemci se mohou kroužku účastnit po dohodě s lektorem.

Výtvarný kroužek

Děti se naučí různým výtvarným technikám včetně keramiky, tkaní, kašírování a malování.

Šperky

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Klub zábavné logiky a deskových her

Do klubu jsou vítány děti, všech věkových skupin, které si rády hrají a poznávají nové deskové hry.

Klub komunikace v anglickém jazyce

V klubu si společně zazpíváme, nacvičíme divadlo a naučíme se aktivně používat cizí jazyk.

Badatelský klub- robotika

Do klubu jsou  vítány děti, všech věkových skupin, které zajímá, jak naprogramovat ozobota a stavět a programovat LEGO.

Musictime

Kytara začínající

V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole.

Kytara pokročilí

Kroužek pro pokročilé plynule navazuje na dovednosti kytaristů z předešlých let. Vedle pokročilé harmonické hry si žáci osvojí základy hry melodické (vybrnkávání) a prohloubí si znalosti hudební nauky. K nácviku jsou využívány české a zahraniční písně popové a rockové. Děti se naučí další hmaty durových a mollových kvintakordů a septakordů, zjistí, jak se akordy konstruují a jakou mají základní harmonickou funkci (kadence), cvičí akordy barré, orientují se v durových a molových stupnicích, transponují písně a zapisují do tabulatury, cvičí techniku pravé ruky (tlumení, hra prsty).


Flétna začínající

Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek.


Flétna pokročilí

Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 – d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

Míčové hry

V průběhu roku si děti vyzkouší tradiční a netradiční míčové hry (kin-ball, lakros, fotbal, florbal, branball, vybíjená, miniházená, ragby), proniknou do jejich pravidel, osvojí si techniku odpalů a práci s míčem. Součástí hodin je také motorická průprava (gymnastická a atletická cvičení). Cílem kroužku je rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, koordinace končetin a celkové zlepšení fyzické kondice.


Informatika (multimédia)

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.


Moderní tanec

Kroužek moderního tance je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, koordinace horních a dolních končetin, rytmizace pohybů a správného držení těla dětí. V kroužku se děti seznamují s tanečními styly prostřednictvím tanečních sestav, prostor je věnován také vlastní tvorbě a taneční improvizaci. V závěru školního roku se děti účastní nepostupových pohárových soutěží.  Ukázková hodina pro zájemce proběhne předběžně středu 11.9. 2019 na školním hřišti. Bližší informace budou upřesněny začátkem září.

Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie je určený pro děti z 1. stupně ZŠ.

Florbal Olymp

Florbal

Kroužek je určený všem dětem, které se rády pohybují a chtějí se naučit florbal. Ukázková hodina je naplánována na 10. 9. 2019 pro žáky 1. a 2. třídy a 12. 9. 2019 pro žáky 3. – 5. třídy.

BA Lynx Liberec

Basketbal

Kroužek je zaměřený na celkový rozvoj pohybových dovednoství dítěte a je určený všem dětem, které chtějí se naučit basketbal.