Kroužky

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, TJ Harcov, Veselá věda, BA Lynx, Beachclub a Altadance Sport.
Školní kroužky začínají v týdnu od 20. 9. 2021.
Kroužek Veselá věda zahájí svou činnost v týdnu od 4. 10. 2021.

Celkový přehled kroužků pro rok 2021/22:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání (min) organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihl./ počet přihl.
Příprava na př. zk. z ČJ 280 9. po 12:45– 13:30 45 ZŠ (Sluková) 750/8 měs. 24 lekcí Přihláška
Kroužek MA 270 9. 7:10 – 7:55 45 ZŠ (Jošt) 750/8 měs. 24 lekcí Přihláška
Příprava na př. zk. z MA 260 9. st 12:45– 13:30 45 ZŠ (Jošt) 750/8 měs. 24 lekcí Přihláška
Španělský jazyk 250 6.-9. po 15:15– 16:00 45 ZŠ (Kocián) 500 15 lekcí Přihláška
Cirkus 240 3.– 9. po 12:45– 13:30 45 ZŠ (Vágai) 500 15 lekcí Přihláška
Pěvecký sbor 230 1.–5. po 12:45– 13:30 45 ZŠ (Hýblová) 500 15 lekcí Přihláška
Dívčí klub 220 1.-5. út 14:00- 15:30 90 (lichý týden) ZŠ (Pacltová) 500 8 lekcí Přihláška
Výtvarný kroužek 210 1.–5. út 14:00- 15:30 90 (sudý týden) ZŠ (Pacltová) 850 8 lekcí Přihláška
Výroba šperků 200 1.–6. po 13:00– 14:30 90 (sudý týden) ZŠ (Čížková) 1050 8 lekcí Přihláška
Obratnost a gymnastika 290 1.-5. po 14:00- 15:00 60 TJ Harcov 500 15 lekcí Přihláška
Florbal 300 1.-5. st 15:00- 16:00 60 TJ Harcov 500 15 lekcí Přihláška
Basketbal --- 1.-5. 13:30- 14:30 60 BA Lynx 350 15 lekcí Přihláška
Informatika/ multimedia --- 3.–5. čt 14:00- 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Boomwhackers --- 3.–6. út 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Papíroví modeláři --- 1.-5. po 13:00– 14:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna --- 1.–5. čt 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara --- 3.-9. út 15:00– 16:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Cheerleading --- 1.-5. st 13:00– 14:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Judo --- 1.-5. út 14:00– 15:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Míčové hry --- 1.-5. út 13:00– 14:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Pálkovací hry --- 3.-9. út 15:00– 16:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Animace --- 3.-5. po 13:00- 14:00 60 Musictime 700 15 lekcí Přihláška
3D tisk --- 5.-9. út 14:00– 15:00 60 Musictime 900 15 lekcí Přihláška
Beachvolejbal --- 1.–4. út 13:00– 14:00 60 Beachclub 800 15 lekcí Přihláška
Beachvolejbal --- 5.–9. út 14:00– 15:00 60 Beachclub 800 15 lekcí Přihláška
Keramika --- 1. út 13:00- 14:00 60 Kneysová 1350 15 lekcí Přihláška
Keramika --- 2.-5. út 14:00- 15:30 90 (lichý týden) Kneysová 1040 8 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů --- 1.-5. čt 14:00– 15:00 60 Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška

 

POZOR!

Kroužky, které nemají uvedený specifický symbol (SS), jsou provozovány jinou organizací a budou se platit přímo dané organizaci, ne škole.

Poplatek za kroužky organizované školou, tj. které mají specifický symbol (SS) je splatný  za 1. pololetí   do 30. 9. 2021 a za 2. pololetí je splatnost do 31. 1. 2022. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264, e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – Školní kroužky

Příprava na př. zkoušky z ČJ

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Kroužek MA

Děti si zopakují učivo ZŠ, každou lekci si zopakují dvě témata.

Příprava na př. zkoušky z MA

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Španělský jazyk

Žáci se naučí základy španělštiny, včetně frází využitelných především při cestování. Kromě základů tohoto krásného románského jazyka (který je po čínštině druhým nejrozšířenějším na světě) se také dovědí mnohé o kultuře a historii španělsky mluvících zemí, přičemž ke konci kurzu si společně vyzkoušíme i přípravu některých typických španělských specialit. 

Cirkus (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek zaměřený na základní „cirkusové dovednosti“, mezi které patří gymnastika a akrobacie, žonglování s míčky a diabolem, slack line, popř. další aktivity. Základní ideou je rozvíjet prožitek z pohybu a vzájemné spolupráce v rámci svých možností. Bude li se nám společně dařit, můžeme, to co se naučíme představit v rámci veřejného představení na koci školního roku 🙂 Kroužek je určen pro žáky od 3. do 6. třídy. Starší zájemci se mohou kroužku účastnit po dohodě s lektorem.

Pěvecký sbor (Pro malý zájem nebude otevřen)

Ve sborečku budeme společně zpívat písničky z různých zpěvníků, zahrajeme si na různé hudební nástroje, a když se vše podaří, nacvičíme také nějaké vystoupení pro rodiče a spolužáky.

Dívčí klub

Dívčí klub – nápadité tvoření pro dĕvčata. V dívčím klubu se promĕníme v kreativní tvůrce a vytvoříme  si spoustu výrobků z různych materiálů , které potěší nejen tebe a občas si zkusíme i něco uvařit.

Výtvarný kroužek

Zkusíme různé techniky. Zapojíme  fantazii a kreativitu , jak svoji tak společnou. I humor přimícháme do barev.

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Anotace – TJ Harcov

Obratnost a gymnastika

Florbal

Anotace – BA Lynx

Basketbal

Projekt BALL for ALL má za cíl umožnit co největšímu počtu dětí sportovat a pokusit se najít u dětí zalíbení v kolektivních sportech a ve sportu jako takovém. Abychom dosáhli našeho klubového motta a to sportování pro všechny, rozhodli jsme se vydat cestou navázání úzké spolupráce se základními školami a na nich vést kroužky/přípravky v době družin.

Projekt si vytyčil hned několik cílů: první cílem je naučit děti aktivně trávit volný čas. Druhým cílem projektu je vzbudit v dětech zálibu pro sport a třetím cílem je v dětech rozvíjet zdravé pohybové návyky, které jsou nezbytné pro zdraví rozvoj jednotlivce. I přesto, že projekt přivádí do škol basketbal, cílem je umožnit dětem okusit více sportů, např. fobal, vybíjená, házená a v neposlední řadě atletika a základy gymnastiky. Většina cvičení je vedena pomocí her a soutěží.

Anotace – Musictime

Informatika/ multimedia

Kroužek informatiky probíhá v počtu 8—15 dětí. Cílem kroužku je osvojení základní práce v prostředí MS Windows a Office. Děti se naučí upravovat a editovat fotografie, videa a zvuk, vytvořit jednoduchou grafiku a prezentaci na Youtube.

Boomwhackers (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek probíhá v počtu 8—15 dětí. Boomwhackers jsou moderní perkusní nástroje, které unikátním způsobem učí vnímat současně rytmus i melodii. Jedná se o různě dlouhé barevné trubky z plastu, přičemž každá barva a délka odpovídá příslušnému tónu. Cílem kroužku je rozvoj rytmicko-melodického cítění, rytmické kooperace a osvojení základů hudební nauky. Děti interpretují známé písně v rytmicko-melodickém provedení.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů probíhá v počtu 8—15 dětí. Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a pečlivosti. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek.

Flétna

Kroužek zobcové flétny probíhá ve skupině 5—8 dětí. Cílem kroužku je zvládnutí základní praktické a teoretické přípravy potřebné ke hře na sopránovou zobcovou flétnu. Děti se naučí správnému držení flétny a dýchání a formou her rozvinou smysl pro rytmus. Na kroužek pro začínající plynule navazuje kroužek pro pokročilé, který znalosti a dovednosti dále rozšiřuje.

Kytara

Kroužek kytary probíhá skupinově v počtu 3—6 dětí. Cílem kroužku je naučit děti doprovodit vlastní zpěv, interpretovat žánrově rozmanité druhy písní lidových a umělých, orientovat se v notovém zápisu, zvládnout techniku pravé a levé ruky. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé.

Cheerleading (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek cheerleadingu probíhá v počtu 10—20 dětí. Kroužek je zaměřen na rozvoj základních dovedností cheerdance zahrnující typické cheerleadingové pohyby, gymnasti ku, akrobacii a skoky.V rámci kroužku si děti vyzkouší také styly moderního tance (disco dance).

Judo

Kroužek juda probíhá v počtu 10—20 dětí. Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniku pádů, hodů, znehybnění a úderů. Odborným garantem kroužku je Milan Vágner, mistr světa a ČR v judo.

Míčové hry

Kroužek míčových her probíhá v počtu 10—20 dětí. Cílem kroužku je rozvoj koordinačních a pohybových dovedností a zlepšení fyzické kondice. Děti si osvojí pravidla známých i méně známých míčových her (kin-ball, basketbal, florbal, fotbal, miniházená, ragby).

Pálkovací hry (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek pálkovacích her probíhá v počtu 10—20 dětí. Cílem kroužku je rozvoj koordinačních a pohybových dovedností a zlepšení fyzické kondice. Děti si osvojí pravidla známých i méně známých pálkovacích her (soft ball, brännball, kriket, t-ball, badminton).

Animace (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek animace probíhá v počtu 8—15 dětí. Cílem kroužku je seznámení s celým procesem tvorby klasického animovaného filmu, od námětu přes přípravu storyboardu a výrobu vlastní loutky či plošky po střih a ozvučení. Kroužek propojuje výtvarnou tvorbu s digitální technologií.

3D tisk (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek 3D tisku probíhá v počtu 8—15 žáků. Cílem kroužku je zvládnutí procesu 3D tisku, od tvorby a úpravy modelu přes výběr vhodného materiálu po nastavení tiskárny a samotný tisk. Kroužek rozvíjí kreativitu, technické a konstrukční myšlení. Práce probíhá na 3D tiskárně Prusa.

Anotace – Beachclub

Beachvolejbal (Pro malý zájem nebude otevřen)

Kroužek Beach club Liberec se zaměřuje na celkové motorické schopnosti a dovednosti se zaměřením na plážové sporty (Beach volejbal, Beach tenis …) Beach volejbal je moderní olympijský sport s komplexním zatížením všech svalů a velmi ohleduplný k zátěži kloubů, které jsou zvlášť náchylné ke zranění u dospívající mládeže. Disponujeme celoročně krytou vytápěnou halou s pěti vnitřními a třemi venkovními kurty. Spolupracujeme s renomovanými trenéry s platnou licencí.

Anotace – Kneysová

Keramika

Na co se děti mohou těšit?
Prakticky si zažijeme celou tu dlouhou cestu našich předků (dnes je ale jednodušší) od hroudy hlíny až k vlastnímu výrobku. Budeme pracovat s hrnčířskou hlínou. Učit se ji tvarovat a spojovat vymodelované části. Ukážeme si některé techniky zdobení hlíny nevypálené, ale i již vypálené. Tvoření s modelovací hmotou dětem pomáhá rozvíjet a procvičovat jemnou motoriku a prostorovou představivost. Učí se vyjádřit svou představu v prostoru a ve hmotě. Práce s hlínou (podle Rudofa Steinera) rozvíjí a harmonizuje oblast srdce a naše emoční tělo.  Děti získají praktickou a cenou zkušenost s jedním z nejstarších rukodělných řemesel.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Přírodní vědy zábavně, hravě a bezpečně. Společně experimentujeme a bádáme. Jak z bonbónu a sodovky vyrobit gejzír a jak vysoký? Jakou sílu mají rostliny, mohou roztrhnout i kámen? Umí téct voda do kopce? Jak udělat obří bublinu? To všechno a mnohem více prozkoumáme a otestujeme. Vlastnoručně!