Kroužky

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, Veselá věda, Amakids a Altadance Sport. Většina kroužků v tomto školním roce zahájí svou činnost v týdnu od 14. 9. 2020.

Celkový přehled kroužků pro rok 2020/2021:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihláška/ počet přihlášených
Badatelský klub - robotika po 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Jošt hrazeno z projektu 16 lekcí 13 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 1.-5. st 13:15– 14:45 90 min ZŠ/Kocián hrazeno z projektu 16 lekcí 10 přihlášených
Klub komunikace v anglickém jazyce 5.-9. čt 13:30– 15:00 90 min ZŠ/Pinčková hrazeno z projektu 16 lekcí 6 přihlášených
Klub zábavné logiky a deskových her st 13:00– 14:30 90 min ZŠ/ Pacltová hrazeno z projektu 16 lekcí 8 přihlášených
Příprava na př. zk. z českého jazyka 270 9. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Sluková 750/8 měs. 24 lekcí 13 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 260 9. st 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Mrazíková 750/8 měs. 24 lekcí 14 přihlášených
Příprava na př. zk, z matematiky 250 8. 7:15 – 8:00 45 min ZŠ/ Jošt 500 15 lekcí 9 přihlášených
Pěvecký sbor 240 1.–5. st 13:15– 14:00 45 min ZŠ/ Hýblová 500 15 lekcí 5 přihlášených
Výroba šperků 230 1.–6. po 13:00– 14:30 90 min/ sudý týden ZŠ/ Čížková 850 7 lekcí 20 přihlášených
Dívčí klub 220 1.-5. čt 13:15– 14:45 90 min/ sudý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 8 přihlášených
Výtvarný kroužek 210 1.–5. čt 13:15– 14:45 90 min/ lichý týden ZŠ/ Pacltová 850 7 lekcí 5 přihlášených
Informatika multimedia 1.–2. út 13:00– 14:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Informatika multimedia 3.–5. út 14:00– 15:00 60 min Musictime 600 15 lekcí Přihláška
Papíroví modeláři 1.-7. čt 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna začátečníci 1.–3. st 13:00– 14:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Flétna pokročilí 2.–5. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kytara začátečníci od 3. st 14:00– 15:00 60 min Musictime 700 15 lekcí Přihláška
Kroužek vědeckých pokusů 1.–5. čt 14:00– 15:00 60 min Veselá věda 1460 15 lekcí Přihláška
Taneční kroužek 1.-9. Altadance Sport 1200 15 lekcí Přihláška
Mentální aritmetika 1.–7. čt 13:50– 15:10 60 min Amakids 1400/měsíc 15 lekcí Přihláška

Poplatek za kroužky organizované školou je splatný  za 1. pololetí   do 31. 10. 2020 a za 2. pololetí je splatnost do 28. 2. 2021. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz. tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264, e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – školní kroužky

Badatelský klub – robotika

Do klubu jsou  vítány děti, všech věkových skupin, které zajímá, jak naprogramovat ozobota, stavět a programovat LEGO, základy algoritmizace.

Klub komunikace v anglickém jazyce

V klubu si společně zazpíváme, nacvičíme divadlo a naučíme se aktivně používat cizí jazyk.

Klub zábavné logiky a deskových her

Do klubu jsou vítány děti, všech věkových skupin, které si rády hrají a poznávají nové deskové hry.

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Pěvecký sbor

Ve sborečku budeme společně zpívat písničky z různých zpěvníků, zahrajeme si na různé hudební nástroje, a když se vše podaří, nacvičíme také nějaké vystoupení pro rodiče a spolužáky.

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Dívčí klub

Dívčí klub – nápadité tvoření pro dĕvčata. V dívčím klubu se promĕníme v kreativní tvůrce a vytvoříme  si spoustu výrobků z různych materiálů , které potěší nejen tebe a občas si zkusíme i něco uvařit.

Výtvarný kroužek

Zkusime různé techniky. Zapojíme  fantazii a kreativitu , jak svoji tak společnou.I humor přimícháme do barev.

Anotace – Musictime

Informatika multimédia

V kroužku se děti naučí základní práci v prostředí Microsoft Windows a Office, osvojí si klávesové zkratky, vyzkouší úpravu a editaci fotografií, videa a zvuku, tvorbu jednoduchých grafik a prezentací včetně Youtube. Děti od 3. třídy se navíc učí programovat interaktivní příběhy, hry a animace v programovacím jazyku Scratch.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů rozvíjí u dětí jemnou motoriku, trpělivost a pečlivost. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek. Hodina trvá 60 min, za školní rok je odučeno 30 lekcí. Cena kroužku zahrnuje materiál.

Flétna začátečníci

Náplní kroužku je základní praktická a teoretická příprava tak, aby děti byly schopny zahrát samostatně libovolnou píseň nižší obtížnosti. V průběhu roku se naučí správnému držení a dýchání do flétny, seznámí se s jednoduchou formou notového zápisu a rozvinou smysl pro rytmus. Součástí hodin jsou také hudební hry a aktivity na procvičení not a hudebních značek.

Flétna pokročilí

Kroužek je určen pro děti, které již zvládly základy hry na sopránovou zobcovou flétnu, umí zahrát jednoduchou píseň z not (rozsah g1 – d2) a chtějí ve hře pokračovat. V průběhu roku se naučí nové noty a zahrají si složitější lidové písně, vícehlasé skladby a také něco z populárních písní.

Kytara začátečníci

V kroužku děti získají základní teoretické znalosti a praktické dovedností potřebné k doprovodné hře na kytaru. K nácviku jsou využívány převážně české lidové a umělé písně (rozsah zpěvníku Já, písnička 1, 2, 3). Děti se seznámí s kytarou a jejím laděním, zkoordinují pravou a levou ruku, seznámí se s notovým zápisem a akordovými značkami, naučí se základní durové a mollové akordy a doprovodné rytmy (2/4, 3/4, 4/4), zvládnou orientaci na hmatníku do 3. pole.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie je určený pro děti z 1. stupně ZŠ.

Anotace – Altadance Sport

Taneční kroužek

Taneční klub se zaměřuje na přípravu, rozvoj a vrcholovou kariéru ve sportovním společenském tanci. Spolupracuje pouze s renomovanými trenéry a vede své členy týmovou a individuální cestou. Tanečníky připravuje fyzicky, psychicky a strategicky. Cílem je produkce tanečníků připravených pro start na regionálních a mezinárodních soutěžích.

Anotace – Amakids

Mentální aritmetika

Tato metoda trénuje rychlost přijímání a zpracování informací a rozvíjí komunikaci mezi mozkovými hemisférami díky imaginační vizualizaci výpočtů na počítadle Abakus.
Vysoká rychlost počítání v duchu není hlavním účelem, nýbrž zajímavým „vedlejším“ účinkem.