Kroužky 2022/23

Pro tento školní rok jsme pro vás připravili širokou nabídku volnočasových aktivit. Kroužky bude organizovat škola nebo budou probíhat ve spolupráci s organizacemi Musictime, TJ Harcov, Veselá věda a BA Lynx.
Školní kroužky začínají v týdnu od 19. 9. 2022.
Cena za pololetí je uvedena v tabulce níže, za druhé pololetí může být dle energetické situace navýšena.
Po odeslání objednávky Vám bude doručen e-mail s objednávkou kroužku v příloze PDF, kterou podepište a doručte vedoucímu kroužku.

Celkový přehled kroužků pro rok 2022/23:

(níže pak najdete krátkou anotaci k nabízeným aktivitám)

název kroužku SS třída den hod. délka trvání (min) organizátor/ učitel Kč/ pol. garance/ pololetí přihlášení
Příprava na př. zk. z ČJ 270 9. st 12:45– 13:30 45 ZŠ (Sluková) 750/8 měs. 24 lekcí Přihláška
Příprava na př. zk. z MA 260 9. po 12:45– 13:30 45 ZŠ (Jošt) 750/8 měs. 24 lekcí Přihláška
Španělský jazyk 250 6.-9. čt 15:15– 16:00 45 ZŠ (Kocián) 500 15 lekcí Přihláška
Keramika 1.–2. čt 15:15- 16:45 90 (sudý týden) ZŠ (Kneysová) 1100 8 lekcí Přihláška
Keramika od 3. čt 15:15- 16:45 90 (lichý týden) ZŠ (Kneysová) 1250 8 lekcí Přihláška
Výroba šperků pokročilí 1.–7. po 13:00– 14:15 75 (sudý týden) ZŠ (Čížková) 1200 8 lekcí Přihláška
Výroba šperků začátečníci 1.–7. po 14:15– 15:30 75 (lichý týden) ZŠ (Čížková) 1200 8 lekcí Přihláška
Vaření 240 1.–5. út 13:00- 15:00 120 (sudý týden) ZŠ (Pacltová) 500 8 lekcí Přihlašování ukončeno
Výtvarný kroužek 230 1.–5. st 13:00- 14:00 60 (sudý týden) ZŠ (Pacltová) 850 8 lekcí Přihláška
Malý turista 220 4.–5. čt 14:00- 15:30 90 ZŠ (Lopraisová) 350 15 lekcí Přihláška
Zobcová flétna 210 2.–3. po 13:00– 13:45 45 ZŠ (Zimová) 500 15 lekcí Přihláška
Obratnost a gymnastika 200 1.-5. po 15:00- 16:00 60 TJ Harcov 500 15 lekcí Přihláška
Basketbal --- 1.-5. čt 15:00- 16:00 60 BA Lynx 800 15 lekcí Přihláška
Kroužky organizace Musictime - přehled a přihlašování na jejich stránkách WWW
Kroužek vědeckých pokusů --- 1.-5. čt 60 Veselá věda 1490 14 lekcí Přihláška
WP DataTables

 

POZOR!

Kroužky, které nemají uvedený specifický symbol (SS), jsou provozovány jinou organizací a budou se platit přímo dané organizaci, ne škole.

Poplatek za kroužky organizované školou, tj. které mají specifický symbol (SS) je splatný  za 1. pololetí   do 30. 9. 2022 a za 2. pololetí je splatnost do 31. 1. 2023. Platba musí být provedena bezhotovostně na účet školy: 5449392/0800.

Variabilní symbol: číslo pojištěnce
Specifický symbol: viz tabulka s přehledem kroužků – sloupec SS
Do poznámky pro příjemce, prosím, napište jméno žáka ve tvaru příjmení, jméno.

Odesláním přihlášky dáváte souhlas se zpracováním citlivých údajů v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě dotazů k platbám se obraťte na paní hospodářku (tel. 776 881 263, e-mail sekretariat@zsnavybezku.cz), v organizačních záležitostech na zástupkyni ředitelky (tel. 777 281 264, e-mail mrazikova@zsnavybezku.cz).

Anotace – Školní kroužky

Příprava na př. zkoušky z ČJ

Děti si zopakují učivo ZŠ, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Příprava na př. zkoušky z MA

Děti si zopakují učivo ZŠ v tematických celcích, na různých testech se připraví na ostrou verzi přijímacího řízení na SŠ.

Španělský jazyk

Žáci se naučí základy španělštiny, včetně frází využitelných především při cestování. Kromě základů tohoto krásného románského jazyka (který je po čínštině druhým nejrozšířenějším na světě) se také dovědí mnohé o kultuře a historii španělsky mluvících zemí, přičemž ke konci kurzu si společně vyzkoušíme i přípravu některých typických španělských specialit. 

Keramika

Na co se děti mohou těšit ?

Prakticky si zažijeme celou tu dlouhou cestu našich předků (dnes je ale jednodušší) od hroudy hlíny až k vlastnímu výrobku.
Budeme pracovat s hrnčířskou hlínou, učit se ji  tvarovat a spojovat vymodelované části. Ozkoušíme si některé techniky zdobení hlíny nevypálené, ale i již vypálené.

Hotové výrobky si děti odnesou domů.

Tvoření s modelovací hmotou dětem pomáhá rozvíjet a procvičovat jemnou motoriku a prostorovou představivost. Učí se vyjádřit svou představu v prostoru a ve hmotě.
Práce s hlínou (podle Rudolfa Steinera) rozvíjí a harmonizuje oblast srdce a naše emoční tělo.
Děti získají praktickou a cenou zkušenost s  jedním z nejstarších rukodělných řemesel.

Výroba šperků

Kroužek je určený těm, kteří si rádi vyrobí módní doplňky z korálků, fima a jiných materiálů.

Vaření

Uvaříme, napečeme a rodiče překvapíme.

Důležitá informace: 500 Kč je hrazeno na účet školy na provoz kroužku, 400 Kč je hrazeno přímo lektorovi kroužku na úhradu surovin na vaření.

Výtvarný kroužek

Zkusíme různé techniky. Zapojíme  fantazii a kreativitu , jak svoji tak společnou. I humor přimícháme do barev.

Malý turista

Kroužek Malý turista dětem zábavnou formou představí základy turistiky společně s volnočasovými aktivitami, které ji skvěle doplňují  (geocaching, tvorba putovních kamínků, scrapbooking atd.).
V průběhu programu si děti vytvoří vlastní deník “Malého turisty“, do kterého si budou zaznamenávat své zážitky a reflexe z připravených aktivit, ale také všechny užitečné informace (nejen) z oblasti pobytu v přírodě. Součástí programu jsou také dobrovolné víkendové výlety, během kterých si zahrajeme spoustu her, blíže prozkoumáme krásy naší přírody či vybrané rozhledny v našem okolí, které budou vždy cílem našich výletů.   

Kroužek je primárně určen pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ a je realizován pod záštitou Technické Univerzity v Liberci.

Zobcová flétna

Na kroužku Zobcové flétny se děti naučí základní hmaty, jednoduché písně a základy dechových cvičení.

Anotace – TJ Harcov

Obratnost a gymnastika

Základy gymnastiky, atletické dovednosti a pohyb pro zdraví.

Anotace – BA Lynx

Basketbal

Projekt BALL for ALL má za cíl umožnit co největšímu počtu dětí sportovat a pokusit se najít u dětí zalíbení v kolektivních sportech a ve sportu jako takovém. Abychom dosáhli našeho klubového motta a to sportování pro všechny, rozhodli jsme se vydat cestou navázání úzké spolupráce se základními školami a na nich vést kroužky/přípravky v době družin.

Projekt si vytyčil hned několik cílů: první cílem je naučit děti aktivně trávit volný čas. Druhým cílem projektu je vzbudit v dětech zálibu pro sport a třetím cílem je v dětech rozvíjet zdravé pohybové návyky, které jsou nezbytné pro zdraví rozvoj jednotlivce. I přesto, že projekt přivádí do škol basketbal, cílem je umožnit dětem okusit více sportů, např. fobal, vybíjená, házená a v neposlední řadě atletika a základy gymnastiky. Většina cvičení je vedena pomocí her a soutěží.

Anotace – Musictime

Informatika/ multimedia

Kroužek informatiky probíhá v počtu 8–15 dětí. Cílem kroužku je osvojení základní práce v prostředí MS Windows a Office. Děti se naučí upravovat a editovat fotografie, videa a zvuk, vytvořit jednoduchou grafiku a prezentaci na Youtube.

Papíroví modeláři

Kroužek papírových modelářů probíhá v počtu 8—15 dětí. Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a pečlivosti. Děti začínají od nenáročných modelů budov, u kterých si vyzkouší základní techniky práce s papírem a postupně se dostávají ke složitějším modelům z papírových vystřihovánek.

Kytara

Kroužek kytary probíhá skupinově v počtu 3—6 dětí. Cílem kroužku je naučit děti doprovodit vlastní zpěv, interpretovat žánrově rozmanité druhy písní lidových a umělých, orientovat se v notovém zápisu, zvládnout techniku pravé a levé ruky. Kroužek je členěn dle obtížnosti na začátečníky a pokročilé.

Judo

Kroužek juda probíhá v počtu 10—20 dětí. Cílem kroužku je zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a postřehu. Děti se učí základům bojového umění Kodokan Judo včetně jeho etických pravidel. Kodokan Judo je tzv. měkká škola, kde proti síle útoku nejde síla obránce. Obránce se snaží sílu útoku odvést stranou či se jí vyhnout. Děti v kroužku cvičí techniku pádů, hodů, znehybnění a úderů.

Míčové hry

Kroužek míčových her probíhá v počtu 10—20 dětí. Cílem kroužku je rozvoj koordinačních a pohybových dovedností a zlepšení fyzické kondice. Děti si osvojí pravidla známých i méně známých míčových her (kin-ball, basketbal, florbal, fotbal, miniházená, ragby).

3D TISK 5.– 9. třída

Kroužek 3D tisku probíhá v počtu 8–15 žáků. Cílem kroužku je zvládnutí procesu 3D tisku, od tvorby a úpravy modelu přes výběr vhodného materiálu po nastavení tiskárny a samotný tisk. Kroužek rozvíjí kreativitu, technické a konstrukční myšlení. Práce probíhá na 3D tiskárně Průša.

Anotace – Veselá věda

Kroužek vědeckých pokusů

Přírodní vědy zábavně, hravě a bezpečně. Společně experimentujeme a bádáme. Jak z bonbónu a sodovky vyrobit gejzír a jak vysoký? Jakou sílu mají rostliny, mohou roztrhnout i kámen? Umí téct voda do kopce? Jak udělat obří bublinu? To všechno a mnohem více prozkoumáme a otestujeme. Vlastnoručně!