Informace ke změnám ve školní jídelně

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2019/2020  přecházíme na elektronický systém objednávání stravy a nabízíme ve školní jídelně možnost výběru ze dvou jídel.

Pro registraci strávníka do elektronického systému objednávání stravování je třeba podniknout následující kroky:

  • Osobně se dostavit do kanceláře vedoucí školní jídelny pí. Medřické,
  • aktivovat Opus kartu dítěte nebo si za vratnou zálohu 120,- Kč vyzvednout čip.

Vedoucí školní jídelny Vám rovněž předá přístupový kód do objednávacího systému.

Na stránce www.strava.cz  zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí přihlašovacích údajů získáte přístup k účtu svého dítěte. Heslo pro svůj účet si můžete po první registraci změnit dle vlastního uvážení.    Stravovací systém Vám umožní provádět výběr (rezervaci) a odhlašování jídel, kontrolovat docházku dítěte do jídelny a získat přehled o stavu konta strávníka.

Objednávání stravy přes internet je možné na 14 dní dopředu, nejpozději vždy den předem do 14 hodin.

Odhlašování obědů se provádí přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin nebo výjimečně ten den ráno do 7.30 hodin telefonicky 739 220 981.

První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlonosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

Výše stravného od 1. 9. 2019 je změněna na:

Děti věk  7-10 let – 24,- Kč / měsíční záloha 480,- Kč

Děti věk 11-14 let – 26,- Kč / měsíční záloha 520,- Kč

Děti věk 15-18 let – 29,- Kč / měsíční záloha 580,- Kč

Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy 544 93 92/0800

U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463

Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).

V září tohoto roku bude možné uhradit platbu za stravné do 10. 9. 2019 hotově v kanceláři ŠJ. Noví strávníci si v kanceláři školní jídelny vyplní přihlášku ke stravování.

 

Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“

Škola je ve školním roce 2019/2020 zapojena do projektu podporujícího zdravou výživu dětí, kterou zajišťuje společnost Bovys. Jedenkrát týdně dostanou děti ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky, které budou připraveny k odběru ve školní jídelně.

 

Zajištění drobného občerstvení

Ráno od 7.40 hodin a o velké přestávce si děti můžou zakoupit ve školní jídelně drobné občerstvení (pečivo, ochucené mléko, ovocný nápoj, ovesné svačinky).

 

Odkaz na web www.strava.cz je uveden na našem webu vpravo v sekci „DŮLEŽITÉ ODKAZY„.