Informace ke stravování ve školním roce 20202/2021

Stravování ve školním roce 2020/2021 bude pro naši základní školu zajišťovat v měsíci září firma PERSONNEL WELFARE – zařízení školního stravování, s. r. o. a od října 2020 ZŠ Česká. Výdej stravy bude ve výdejně TUL v Mařanově 650.
V tomto školním roce se bude podávat jen jeden druh jídla. Pro přihlášení ke stravování navštivte webové stránky školy, kde na odkazu jídelna- strava.cz zadáte číslo školní jídelny 4916 a s pomocí přihlašovacích údajů ve tvaru jmeno.prijmeni  a svého hesla se přihlásíte k účtu svého dítěte.  Ti, kteří se přihlašují do systému nově, musí u vedoucí školního stravování vyplnit přihlášku a zakoupit čip. Pokud dítě používá městskou kartu, může být aktivován přístup ke stravovacímu systému přes ni.

V měsíci září je nutné, aby všichni strávníci v systému strava potvrdili odběr jídla zaškrtnutím příslušného políčka.
Od října bude pole zaškrtnuto po uhrazení stravného automaticky. Odhlašování obědů bude možné jen přes elektronický systém nejpozději den předem do 14 hodin. 
První den onemocnění je povoleno vyzvednout si oběd do jídlo nosiče. Za neodhlášený či neodebraný oběd se částka za oběd nevrací.
Výše stravného od 1. 9. 2020 je změněna na:
Děti věk 6- 10 let – 25,- Kč / měsíční záloha 525,- Kč
Děti věk 11-14 let – 28,- Kč / měsíční záloha 588,- Kč
Děti věk 15-18 let – 30,- Kč / měsíční záloha 630,- Kč
Platba stravného bude možná jen trvalým příkazem na účet školy: 544 93 92/0800
U platby je nutné uvést variabilní symbol: číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny a specifický symbol: 3463
Strávníci musí mít uhrazeno vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. To znamená, že strávník pošle 10 plateb na účet (srpen – květen).
V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Andreu Medřickou tel. 739220981, email: jídelna@zsnavybezku.cz