Informace ke stravování pro žáky, kteří se vzdělávají distančně

Vážení rodiče,

dle nového pokynu MŠMT je možné vydávat žákům na distanční výuce dotované obědy. Tyto obědy nesmí žáci konzumovat ve školní jídelně, ale mohou si je vyzvednout u výdejního okénka, odnést domů a doma zkonzumovat.

Postup:

Jídlo je možné objednat běžným způsobem v systému www.strava.cz od čtvrtka 19. 11. 2020. Přihlášku je možné udělat také telefonicky  na tel. 739 220 981 nejpozději do 19.11.2020 do 7.00hod.

V dalších dnech je možné přihlášení k obědu jen přes systém http://www.strava.cz/ do 14.00 hod předchozího dne.

Jídlo se bude vydávat do jídlonosičů (nejsou přípustné skleněné nádoby) v době od 11.15 do 11.45 hod. V případě, že bude jídlo vyzvedávat sourozenec na prezenční výuce, přinese jídlonosič, který bude označen jménem a příjmením žáka a třídou, do jídelny před zahájením výuky do 8.15 hod.

Vstup dalších osob do prostor školní jídelny je v době, kdy se stravují žáci na prezenční výuce, zakázán. Během výdeje jídla Vás žádáme o dodržování hygienických pravidel (roušky, rozestupy).

Děkujeme za spolupráci.

Jarmila Plachá