Informace k zápisu pro ukrajinské děti/ Інформація про зарахування українських дітей

Informace k zápisu / Інформація про реєстрацію

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. června 2023, (14:00 – 17:00 hodin) / 1 червня 2023 року (14:00 – 17:00)

Místo zápisu / Місце запису: budova základní školy Na Výběžku  / будинок початкової школи Na Výběžku

Oznámení o konání zvláštního zápisu: / Повідомлення про спеціальний запис: 2023 Oznámení o zápisu – ukrajinské děti

Kritéria / Критерії: Kritéria příjímání žáků ukrajinských žáků: Kriteria-prijimani-zaku-ukrajinskych-zaku (1)

Informace o výsledcích zápisu / Інформація про результати реєстрації: ZDE

Žádost o přijetí / Заява про вступ: Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky

Žádost o odklad / Запит на відстрочку: zadost-o-odklad-psd_CZ_UKR