Informace k opravě fasády

Vážení rodiče, milí žáci,

oprava fasády na staré školní budově bude dokončena koncem září. Žádáme Vás, abyste dbali zvýšené opatrnosti a pohybovali se  pouze mimo prostory určené pro stavbu. Průchod na hřiště školy boční brankou je zakázán.