Hoření hořčíku v osmé třídě

Na dnešní hodině chemie si osmáci při hoření hořčíkové pásky vyzkoušeli, jak probíhá chemický děj a jak vypadá práce v ochranných chemických brýlích a plášti.
Všechny fotografie najdete na školním rajčeti pod obvyklým přihlášením.