Hmyz v šesté třídě

V dnešní hodině přírodopisu šesťáci zkoumali živé zástupce třídy hmyzu – pakobylky a moučné červy. 

Díky tomu mohli odvodit základní části těl – hlavu, hruď, zadeček i správný počet končetin.

V druhé části hodiny si vyzkoušeli, jakým způsobem hmyz vidí.