Fyzika v 9. třídě

V pátek se deváťáci přesvědčili o tom, že pomocí magnetu můžeme v cívce vyvolat napětí. K měření velikosti a směru indukovaného proudu v cívce použili bezdrátový voltmetr Pasco. Data sbírali v programu SPARKvue a následně z grafů mohli vyčíst, že v cívce vzniká proud, pokud se cívka a magnet vzájemně pohybují. Vypozorovali, že čím větší je rychlost pohybu magnetu, tím větší výchylku voltmetr ukáže a že při změně směru pohybu magnetu se indukuje proud opačného směru.