EXIT TOUR

Dnes se v rámci EXIT TOUR žáci druhého stupně zúčastnili projektového dne zaměřeného na prevenci patologických jevů.
Po společném zahájení s kapelou v tělocvičně děti absolvovaly dvě lekce na téma závislosti, šikany, kyberšikany, poruch příjmu potravy, antisemitismu a dalších. Děkujeme lektorům i hudebníkům:-)