Dopis rodičům k zahájení prezenční docházky

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 je obnovena povinná prezenční výuka žáků prvního stupně, žáků deváté třídy a 6. třídy, 7. třídy a 8. třídy ve střídavém režimu.

Základní režimová opatření po dobu pobytu ve škole:

➢ po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci i učitelé roušky

➢ v polovině hodiny a o přestávce se ve třídě důkladně vyvětrá

➢ přestávky budou žáci trávit ve třídě

Prosíme o přizpůsobení oblečení a vybavení žáků min. dvěma rouškami na den.

V pondělí 30. 11. 2020 nastoupí k prezenční výuce žáci 1. stupně spolu s 8. a 9. třídou, 6. a 7. třída zůstávají na distančním vzdělávání. V dalším období se budou třídy střídat dle harmonogramu níže.

6. třída 7.třída 8. třída 9. třída

30.11. – 4.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

7.12. – 11.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

14.12. – 18.12.2020 distanční výuka distanční výuka prezenční výuka prezenční výuka

21.12. – 22.12.2020 prezenční výuka prezenční výuka distanční výuka prezenční výuka

Abychom byli schopni zajistit chod školy dle pokynů MŠMT a ministerstva zdravotnictví, došlo k úpravě školního režimu. Z personálních důvodů nebudeme schopni zajistit fungování školního klubu pro děti 4. a 5. třídy. Ranní družinu můžou využívat děti 1., 2. a 3. třídy ve svých odděleních (Třeťáci budou ve 4. patře i v ranních hodinách.) Děti budou po celou dobu pobývat jen se svými spolužáky v rámci jedné třídy.

Provoz školní družiny je nastaven takto:

Ranní družina: od 6.30 hod – 8.00 hod

Odpolední družina: od 11.50 – 16.00 hod

Autobus č. 15 pojede ze zastávky Březová alej v 7.38 hod a dále ze zastávky Harcov – kostel v 7.50 hod do zastávky Vesec – Mařanova. Další autobusové spoje budou jezdit dle původního jízdního řádu.

Všichni žáci, kteří mají zájem o oběd v pondělí 30. 11. 2020, se musí do pátku 27. 11. 2020 do 14 hodin přihlásit ke školnímu stravování v aplikaci Strava. Žáci budou chodit na oběd po třídách podle časového harmonogramu, aby se vzájemně nepotkávali.

Aktuální rozvrh hodin bude zveřejněn na webových stránkách školy. V předmětech Tv a Hv bude přizpůsobena náplň, aby žáci necvičili a nezpívali.

Tv 6. třída pondělí, 7. a 8. hodina Vá

Tv 7. třída středa, 7. a 8. hodina Vá

Tv 8. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Vá

Tv 9. třída čtvrtek, 7. a 8. hodina Jo

Žádáme rodiče, aby děti 1. až 5. třídy a 9. třídy při nástupu do školy vrátily zapůjčené tablety a bude jim vrácena kauce.

Činnost kroužků, mimo příprav na přijímací zkoušky, zatím nebude obnovena.

S pozdravem a přáním klidného adventu

Jarmila Plachá