Dětský den na přehradě

V pátek pedagogický sbor naší školy nachystal pro žáky dětský den na přehradě.
Děti procházely jednotlivá stanoviště ve smíšených skupinách.
Počasí nám přálo a děti si zažily, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a hrát fér.