Den Země v úpravně vody v Bedřichově

Čtvrťáci a páťáci se v rámci Dne Země věnovali vodě.

Její roli v krajině a v životě člověka. Jak vodou šetřit, jak ji v krajině zadržet.

Také navštívili úpravnu vody v Bedřichově, kde se dozvěděli, jak se pitná voda vyrábí.